การผ่อนชำระด้วยบัตรเครดิต


1. โปรหลัก

1.1 Full Course ออนไลน์
Full Course 1 ขา 10,900 บาท

Full Course 2 ขา 21,000 บาท

1.2 คอร์สเนติ 1/77 ออนไลน์
คอร์สเนติ 1/77, 1 ขา 8,500 บาท

คอร์สเนติ 1/77, 2 ขา 16,500 บาท

2. แพ็กเกจคอร์ส

2.1 คอร์สยาว ออนไลน์
คอร์สยาว 1 ขา 7,000 บาท

คอร์สยาว 2 ขา 14,000 บาท

2.2 คอร์สสรุปและคอร์สเขียนตอบให้สอบได้ ออนไลน์
คอร์สสรุปและคอร์สเขียนตอบ 1 ขา 5,900 บาท

คอร์สสรุปและคอร์สเขียนตอบ 2 ขา 11,500 บาท

2.3 คอร์สสรุป ออนไลน์
คอร์สสรุป 1 ขา 3,500 บาท

คอร์สสรุป 2 ขา 6,900 บาท

2.4 คอร์สเขียนตอบให้สอบได้ ออนไลน์
คอร์สเขียนตอบให้สอบได้ 2 ขา 4,900 บาท