BANGKOK LAW เคียงคู่สู่ความสำเร็จ  ข่าวสอบเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ 2563


ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ


- ตำแหน่ง #เจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการด้านการปฏิบัติการพิเศษ

- ตำแหน่ง #เจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการด้านกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ

- ตำแหน่ง #เจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการด้านคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน

- ตำแหน่ง #เจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ

- ตำแหน่ง #เจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ

- รับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


สมัครออนไลน์ https://dsi.thaijobjob.com

ประกาศรับสมัคร https://file.job.thai.com

รายละเอียด https://www.dsi.go.th  หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

คอร์สติวสอบเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ 2563