BANGKOK LAW เคียงคู่สู่ความสำเร็จ  ข่าวสอบกรมสรรพากร 2563


ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ


- ตำแหน่ง #นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ

- ตำแหน่ง #นิติกรปฏิบัติการ

- ตำแหน่ง #นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

- ตำแหน่ง #นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

- ตำแหน่ง #นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัคิการ

- ตำแหน่ง #นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

- รับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 3 - 27 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


สมัครออนไลน์ https://tax.thaijobjob.com/

ประกาศรับสมัคร https://file.job.thai.com  หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

คอร์สติวสอบกรมสรรพากร 2563